FLORIN PREDA-DOCHINOIU

florinpredadochinoiu.jpg

S-a născut la 15 decembrie 1970, în satul Damian, comuna Sadova, judeţul Dolj.. A colaborat sau s-a scris despre lucrările sale în “Ramuri”, “România Literară”, “Literatorul”, “Naţional”, “Jurnalul Naţional”, “Ora”, “Timpul”, “Gazeta de Sud, “Viaţa Capitalei”, Cuvîntul Libertăţii”, “Ora” (Craiovei), “Ediţie Specială”, “Zig-zag Magazin”, “ţara”, “Arca lui Noe”, “Actualitatea”, “Fluidul roditor”, “Ad Mutrium”, “Opinia”, “Oglinda Motrului”, “Ardealul literar şi artistic”, “Gorjeanul”, “Serile la Brădiceni”, “Cuvântul Liber”, “Civica”, “Meridian” şi “Oglida Gorjului”. Lucrările sale de grafică şi pictură sunt prezente în muzee şi colecţii particulare din România, Franţa, Italia, Austria, Iugoslavia, Liban, Brazilia, Cuba, SUA Republica Moldova şi Slovenia. 1990 – debut plastic în “Cuvîntul Libertăţii” cu lucrarea “Condiţia creatorului”; EXPOZIŢII 1994, aprilie – prima expoziţie de grafică şi pictură la Cercul Militar Craiova; 1994, decembrie – expoziţie personală de grafică şi pictură la Casa de Cultură a Ministerului de Interne; 1995, februarie – expoziţie colectivă de pictură la Casa Americii Latine Bucureşti; 1996, februarie – expoziţie personală de pictură şi grafică la G.S.I.A. Craiova; 1997, septembrie – expoziţie personală de pictură şi grafică la Universitatea din Craiova; 1998, florar – expoziţie personală de grafică la Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” din Târgu Jiu 1998, iulie – expoziţie personală de pictură şi grafică la Muzeul de artă din Tg.Jiu; 1999, iulie – expoziţie personală de grafică la Casa de Cultură a Ministerului de Interne din Bucureşti; 1999, octombrie – expoziţie personală de grafică la Muzeul Olteniei din Craiova, Galeria Coloseum; 1999, octombrie – expoziţie colectivă de pictură şi grafică la Casa de Cultură din Motru; 2000, ianuarie – expoziţie colectivă de grafică la CEC Bucureşti, “Anul Eminescu”; 2000, iulie – expoziţie colectivă de pictură şi grafică la Muzeul Poliţiei Române din Târgovişte; 2000, iulie – expoziţie colectivă de pictură şi grafică la Casa de Cultură a Ministerului de Interne din Bucureşti; 2000, octombrie – expoziţie colectivă de pictură şi grafică la Casa de Cultură din Motru; 2001, ianuarie – expoziţie colectivă de grafică la Galeria “Agir” Bucureşti – “Universul Eminescu”; 2001, iulie – expoziţie colectivă de grafică la Palatul Parlamentului din Bucureşti 2002, martie – expoziţie personală de grafică şi pictură la Palatul Administrativ din Târgu Jiu 2004, decembrie – expoziţie personală de grafică şi pictură, Liublijana-Slovenia 2004, decembrie – expoziţie colectivă de pictură, Liublijana-Slovenia 2006, martie – expoziţie personală de grafică în foaierul teatrului Dramatic Elvira Godeanu Târgu Jiu 2006, mai – expoziţie colectivă de grafică în foaierul Casei de Cultură Motru 2006,octombrie- expozitie colectiva de pictura, Paris – Franta

Ilustraţii de carte 1996 – Constantin Preda, “Plânsul, floarea secretă a morţii”; 1998 – Alex Gregora, “Îngerul şi Chinoviarhul”; 1998 – Constantin Preda, “Simbria mea, sărutul”; 1998 – Alex Gregora, “Măru-Împărat”; 1999 – Constantin Preda, “Te-am iubit soldăţeşte, cu dragostea unui întreg regiment”; 1999 – la Fundaţia Culturală “Pasărea Măiastră” şi la Editura Fundaţiei “Constantin Brâncuşi” din Tg. Jiu se editează albumul de grafică FLORIN PREDA – DOCHINOIU; 2001 – Lazăr Cârjan, Nicolae Biţu, Marian Speriatu, “Ghid de conversaţie român-rrom (ţigănesc) în grai căldărăresc”; 2001 – Lazăr Cârjan, Marian Speriatu, Ştefan Roşu, Ionel Cristea, “Ghid de conversaţie român-rrom (ţigănesc), în grai spoitoresc”; 2001 – Marian Speriatu, “Şarja de la Prunariu”; 2002 – Alex Gregora, “Doktor de iarbă * Graţia dunăreană a îngerului”

2002 – la Fundaţia ,, Scrisul Românesc”Craiova se editează albumul de grafică şi pictură ,,DOCHINOIU”;

2003- Constantin Preda, ,, Melopee pentru Aniţa” ; 2006: Niculae Constantin ,,Surâsul din sacru » 2007: Constantin Preda, « Mama , cel mai frumos suras al lui Dumnezeu »

Distincţii 1995 – Premiul pentru contribuţia la cunoaşterea lui JOSE MARTI în România, acordat de Grupul Diplomatic Latino-American; 1998 – Premiul pentru ilustraţie de carte argheziană, acordat de Centrul Judeţean al Creaţiei Gorj; 2000 – Diploma de Onoare, acordată de Inspectoratul General al Poliţiei; 2000 – Diploma de Onoare, acordată de Casa de Cultură a municipiului Motru. 2003 – Diplomă de Excelenţă, acordată de cotidianul Oglinda Gorjului. 2006 – Diploma de Onoare, acordata de Asociatia Artistica a Prefecturii de Politie Paris 2007- Premiul pentru grafica si pictura, pentru anul 2006, acordat de Primaria municipiului Motru

REFERINŢE ŞI COMENTARII

Nu ştiu cum s-a întâmplat, dar cei mai mulţi prieteni ai mei sunt olteni. S-ar putea spune că mi-am cunoscut Ţara prin ei. S-ar putea spune că am cunoscut poezia română şi am îndrăgit-o şi mai mult prin regretatul Marin Sorescu şi prin Adrian Păunescu, pictura prin Sabin Bălaşa, muzica prin Tudor Gheorghe. L-am cunoscut anul acesta, la Chişinău, pe Florin Preda Dochinoiu – fratele minunatului poet Constantin Preda. Am primit în dar de la el un album cu picturi. Linii sobre, mai mult ascuţite, aparent fragmentate şi despărţite, dar unite în interior în adâncul lor într-o sugestivă lumină poetică, aşa cum sunt şi unele plaiuri româneşti vitregite de vicisitudinile istoriei. Nişte picturi care s-ar potrivi de minune poeziei, pentru că, chiar ele sunt pline de semnificaţii poetice. Iată că Oltenia continuă să trăiască prin poezie, cântec, teatru, pictură. Iată că ţara n-a murit!

Grigore Vieru (Iată că Ţara n-a murit ) iulie 2002

“Iată că oltenii din Sadova, după ce au dat un poet de o rară sensibilitate – l-am numit pe Constantin Preda – trimit în capitala Doljului şi un pictor. Dumnezeu, cel care ţine cumpăna lumii, a potrivit astfel lucrurile ca pictorul să fie fratele drept al poetului. Ochiul şi inima se adună pe tărâmul artelor frumoase şi ne dăruiesc prin Constantin şi Florea Preda o lacrimă albastră pe care s-o sorbim în suflet, cu firul de mărgăritar pe care-l plantează luna în caişii ce se gătesc de Paşti. Mă gândesc că toate ale Dumnezeirii ne sunt trimise ca să înţelegem că iubirea de ţară şi de pământul naşterii noastre este grâul care leagănă Timpul viitor”. Fănuş Neagu 17 martie 1994

“Trec peste dificultatea de a mă rosti într-un domeniu cumva străin mie şi îndrăznesc, totuşi, să mă văd – întru poezie – frate cu sufletul picturii lui Florin Preda. Văd în febrilele sale căutări, în sobrietatea motivelor plastice semne de bun început. Florin aproape că este, îmi vine să scriu de nu ştiu la ce cumplită muncă s-a înhămat. Cu gestul cu care el îmbracă arborii cu haine nemţeşti în tandru gest de ocrotire, încerc şi eu să fac din cuvintele de faţă veşmânt proteguitor. Bine ai venit, Florine, la «ospăţul» artei, repede dublat de însingurare şi tristeţe!” Gheorghe Tomozei 17 martie 1994

“Un chinuit de frumos, un posedat de har şi talent, care, deşi aparent trăieşte într-un mediu nepropice creaţiei, el o realizează.” Tudor Gheorghe Motru, 26 octombrie 2000

“În toate ipostazele şi în toate speciile abordate – portrete, autoportrete, alegorii, acuarele, ilustraţii – artistul plastic colaborează, în mod exemplar, cu poetul şi ne încântă printr-o varietate de forme, linii, tonuri şi culori. Dar ceea ce frapează – în compoziţiile lui Florin Preda-Dochinoiu – este îndrăzneala imaginistică. Aceasta reprezintă punctul său forte. O imaginaţie dezlănţuită, debordantă îşi spune cuvântul peste tot. De fapt, este vorba mai mult decât de «imaginaţie». Termenul cel mai potrivit şi mai exact, în cazul său, este acela de «fantezie», categorie estetică superioară «imaginaţiei». «Fantezia» sau «fantazia» («mama imaginilor» – cum o numea Eminescu) este o «imaginaţie» sporită, potenţată, ce rupe zăgazurile imaginarului şi proiectează universuri fictive în afara ordinei reale. Florin Preda-Dochinoiu nu se mulţumeşte cu datele realităţii; el ancorează, cu decizie şi aplomb, în teritoriul fantasticului, acolo unde numai temerarii au acces, stabileşte conexiuni paradoxale, ajungând până la încălcarea «nexului» cauzal, explorează tărâmurile, insondabile, ale subconştientului şi ne propune o altă percepţie cromatică decât cea obişnuită , prin schimbarea şi intensificarea culorilor. Cele mai izbutite piese ale sale sunt alegoriile, încărcate de simboluri biblice sau de semnificaţii mitico-filozofice. |n aceste compoziţii îşi dă măsura deplină a talentului şi îşi manifestă personalitatea şi originalitatea. Florin Preda-Dochinoiu se înscrie în sfera artei fantastice şi suprarealiste. Sursa acestui suprarealism nu trebuie căutată în cine ştie ce înrâuriri livreşti. Pictura noastră naivă, populară, este plină de imagini suprarealiste, rezultate de investigarea visului ca produs al subconştientului. Fiind altoit pe filonul fabulosului folcloric, mitico-magic, n-am ezita să numim acest suprarealism: oltenesc.” Ovidiu Ghidirmic Prefaţa Albumului de grafică Florin Preda-Dochinoiu, florar, 1999

Commentaires:

Laisser un commentaire

«